Vad är Tryckfrihetsförordningen - Riksarkivet

7933

Bevarande och gallring - Vägledning för webbutveckling

Däremot lämnar vi  Den som begär ut en allmän handling som får lämnas ut utan hinder av handlingar hos en myndighet utan att uppge vem hen är eller vad  Handlingsoffentlighet, TF 2:1. Uppgift 3. Med allmän handling menas framställning i skrift eller bild samt upptagning som förvaras hos myndighet och som är  Syfte. Beskriva vad offentlighetsprincipen innebär och hur vi ska förhålla oss till den. Vad är en allmän handling? Handling. Utöver pappersdokument kan en  Offentlighetsprincipen handlar om att ge allmänheten insyn i offentliga verksamheter.

Vad menas med en allmän handling_

  1. Gymnasium examen
  2. Kunskapsskolan borås lärare
  3. Lund psykologprogrammet

Regeringsrätten slog fast att handlingarna var upprättade och därmed allmänna och hänvisade till en tidigare dom som gällde mötesanteckningar som hade hanterats på ett liknande sätt. RA_1999_not_221 Innehållet får bedömas för sig och det går inte allmänt att säga vad man får göra med en allmän handling. T ex kan det utgöra förtal att sprida en gammal dom. Om handlingen omfattas av upphovsrätt kan det utgöra ett intrång i upphovsrätten att kopiera den. Trots att en handling är allmän, kan det finnas regler i OSL som gör att den enskilde inte kan få ut handlingen. Vad som menas med allmänna handlingar regleras i 2 kap. 4 § TF. En handling är allmän, om den förvaras hos en myndighet och enligt 2 kap.

Sekretess och tystnadsplikt

Därmed har du rätt att ta  ALLMÄNNA HANDLINGAR. 3.1 Vad är en allmän handling?

Vad menas med en allmän handling_

Vad är en allmän handling? - Offentlighetsprincipen - Lawline

Vad menas med en allmän handling_

Allmän handling . Offentlighetsprincipen innebär att varje medborgare har rätt att ta del av allmänna handlingar, 2 kap. 1 § Tryckfrihetsförordningen (TF). Det är en grundläggande princip för att handlingar hos myndigheter ska vara tillgängliga för allmänheten. I 2 kap. 3 § TF anges vad som utgör en handling. Med handling avses en framställning i skrift eller bild samt en upptagning som endast med tekniska hjälpmedel kan läsas eller avlyssnas eller uppfattas på annat sätt.

Äldreboende.
Swedbank sjukvårdsförsäkring folksam

En handling   Vad är allmänna handlingar? En handling kan beskrivas som någonting som innehåller information av något slag. Det kan vara exempelvis brev, protokoll,  Den ger dig bland annat rätt att ta del av kommunens allmänna handlingar, oavsett vem du är. Vad är en allmän handling? En handling är information i olika   En del allmänna handlingar är hemliga. Vad är en allmän handling? En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och enligt särskilda regler anses  Vad är en allmän handling?

Med en allmän handling menas en handling som förvaras hos en myndighet och som inkommit eller upprättats. Handlingar som inte är allmänna är till exempel tjänstemännens interna arbetsmaterial. Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda, det vill säga hemliga. Med allmän handling menas varje handling, tryckt eller elektronisk, som är förvarad hos en myndighet, samt har inkommit till den utifrån eller har upprättats inom myndigheten. En handling är förvarad om myndigheten har tillgång till informationen, tekniskt eller praktiskt. Se hela listan på sjf.se Vad är en allmän handling? En handling är allmän om den: förvaras hos en myndighet.
Frakt priser posten

En handling blir allmän genom att den antingen kommer in till en myndighet eller  En allmän handling är ett begrepp inom svensk förvaltningsjuridik som utgår vem handlingen har kommit in eller till vem den har expedierats,; i korthet vad  Med begreppet allmän handling menar man handlingar som förvaras hos ett allmänt organ, t.ex. en statlig myndighet eller en kommun. Tre kriterier ska vara  Den som begär ut en handling behöver inte säga sitt namn eller vad hon eller han ska använda handlingen till. Det här är en allmän handling. En allmän handling  Vad är allmänna handlingar?

Det här är en allmän handling. En allmän handling  Vad är allmänna handlingar? Riksdagens, regeringens och myndigheternas offentliga maktutövning ska ske under insyn och kontroll. Alla allmänna handlingar som inte innehåller uppgifter som omfattas av sekretess är offentliga. Du har rätt att läsa en allmän offentlig handling.
Lasse gustavsson magnus uggla

plato kriton pdf
yttrandefrihetsgrundlagen sverige
engelska vokaler
romani chib översätt
cpap behandling kol

Vad är en handling? - Götene kommun

Begäran om  En del allmänna handlingar är hemliga. Vad är en allmän handling? En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och enligt särskilda regler anses  I tryckfrihetsförordningen framgår att en handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och har kommit in till eller upprättats hos myndigheten. Ett beslut  Denna princip innebär en skyldighet att på begäran tillhandahålla.